Hoàng hôn trên đỉnh núi lửa Rinjani 3726m (Indonesia)

Thường thì một ngày trekking sẽ kết thúc lúc 4h30-5h, sau đó là dựng trại, ngồi ăn tối, uống trà, xem mây núi vần nhau và ngắm hoàng hôn từ lúc mặt trời còn chói chang đến khi chỉ còn trăng sao như này. Cơ bản trên núi chỉ có mỗi việc ngồi nhìn trời xong vào lều ngủ.

Next articleCamping site trên đỉnh núi lửa Rinjani 3726m (Indonesia)
"The core of mans' spirit comes from new experiences."