Camping site trên đỉnh núi lửa Rinjani 3726m (Indonesia)

Điểm hạ trại trong hành trình chinh phục Rinjani – đỉnh núi cao thứ 2 của Indonesia.

Previous articleHoàng hôn trên đỉnh núi lửa Rinjani 3726m (Indonesia)
Next articleLịch trình chi tiết leo núi Rinjani 3726m
"The core of mans' spirit comes from new experiences."