Camping site trên đỉnh núi lửa Rinjani 3726m (Indonesia)

Điểm hạ trại trong hành trình chinh phục Rinjani – đỉnh núi cao thứ 2 của Indonesia.